hi,欢迎来到华秋商城 收藏我们客服热线:400-990-8686
本人自创六肖公式规律
我的购物车 0
本人自创六肖公式规律所有产品过压过流?;て骷?/a>一次性保险丝(熔断) 当前“一次性保险丝(熔断)”共 228 条相关库存
 • 本人自创六肖公式规律 www.ptzdi.tw 品牌

  清除
 • 保险丝类型

  清除
 • 额定电流

  清除
 • 最大额定电压

  清除
 • 熔断时间

  清除
 • 熔断速度等级

  清除
 • 符合的安规认证

  清除
 • 大小/尺寸

  清除
 • 封装/外壳

  清除

应用筛选
下载表格 每页显示:
图片原厂型号品牌描述库存参考价格保险丝类型额定电流最大额定电压熔断时间熔断速度等级符合的安规认证大小/尺寸封装/外壳
315001315001Littelfuse
力特
250VAC 1A
数据手册

现货:100

可订期货

¥9.0696

立即购买
玻璃管
1A
250V
-
-
-
0.248"直径x1.260"长(6.30mmx32.00mm)
轴向
0451010.MRL0451010.MRLLittelfuse
力特
125VDC 10A
数据手册

现货:1918

可订期货

¥0.4947

立即购买
贴片式
10A
125V
5s
快速
CSA, PSE, UL
0.240" L x 0.106" W x 0.106" H (6.10mm x 2.69mm x 2.69mm)
2-SMD
1206 5A 63V1206 5A 63VHQ
63VDC 5A
数据手册

现货:9

在途:1

可订期货

¥0.0001

立即购买
-
5A
63V
-
-
-
-
-
3921315000039213150000Littelfuse
力特
250VDC 3.15A
数据手册

现货:315

可订期货

¥0.2201

立即购买
板安装(不包括管筒式)
3.15A
-
-
慢速
CQC,cULus,KC,PSE/JET,SEMKO,VDE
0.335"长x0.157"宽x0.315"高(8.50mmx4.00mmx8.00mm)
径向,盒式
RF1353-000RF1353-000Littelfuse
力特
13.2VDC 500mA
数据手册12

现货:0

在途:4000

¥0.2318

立即购买
-
40A
13.2V
-
-
CSA,TUV,UL
0.127"长x0.102"宽(3.22mmx2.58mm)
1210(3225公制)
0451003.MRL0451003.MRLLittelfuse
力特
125VDC 3A
数据手册

现货:0

在途:1000

¥0.4178

立即购买
-
3A
125V
-
-
-
-
SMD
0451002.MRL0451002.MRLLittelfuse
力特
125VDC 2A
数据手册

现货:0

在途:1000

¥0.371

立即购买
-
2A
125V
-
-
-
-
SMD
0438001.WR0438001.WRLittelfuse
力特
32VDC 1A
数据手册

现货:0

在途:3000

¥0.1391

立即购买
板安装(不包括管筒式)
1A
63V
-
快速
CSA,UL
0.061"长x0.033"宽x0.020"高(1.54mmx0.85mmx0.50mm)
0603(1608公制)
3921500000039215000000Littelfuse
力特
250VDC 5A
数据手册

现货:0

在途:2800

¥0.2326

立即购买
-
5A
250V
-
-
-
-
直插
0466003.NRHF0466003.NRHFLittelfuse
力特
32VDC 3A
数据手册

现货:0

在途:5000

¥0.1627

立即购买
板安装(不包括管筒式)
3A
32V
-
快速
CSA,UL
0.125"长x0.060"宽x0.023"高(3.18mmx1.52mmx0.58mm)
1206(3216公制)
0437003.WR0437003.WRLittelfuse
力特
32VDC 3A
数据手册

现货:0

在途:3000

¥0.2002

立即购买
板安装(不包括管筒式)
3A
35V
-
快速
CSA,UR
0.126"长x0.064"宽x0.032"高(3.20mmx1.63mmx0.82mm)
1206(3216公制)
0435.250KRHFS0435.250KRHFSLittelfuse
力特
32VDC 250mA
数据手册

现货:0

在途:10000

¥0.3993

立即购买
板安装(不包括管筒式)
250mA
32V
-
快速
CSA,UL
0.039"长x0.020"宽x0.013"高(0.99mmx0.51mmx0.33mm)
0402
RF1351-000RF1351-000Littelfuse
力特
30VDC 100mA
数据手册12

现货:0

在途:4000

¥0.541

立即购买
-
10A
30V
-
-
CSA,TUV,UL
0.127"长x0.102"宽(3.22mmx2.58mm)
1210(3225公制)
0437001.WR0437001.WRLittelfuse
力特
63VDC 1A
数据手册

现货:0

在途:3000

¥0.3092

立即购买
贴片式
1A
63V
100ms
快速
-
0.126"长x0.063"宽(3.20mmx1.60mm)
1206(3216公制)
RF1354-000RF1354-000Littelfuse
力特
6VDC 750mA
数据手册12

现货:0

在途:4000

¥0.5488

立即购买
-
40A
6V
-
-
CSA,TUV,UL
0.127"长x0.102"宽(3.22mmx2.58mm)
1210(3225公制)
3921100000039211000000Littelfuse
力特
250VDC 1A
数据手册

现货:0

在途:4200

¥0.1323

立即购买
板安装(不包括管筒式)
1A
-
-
慢速
CQC,cULus,KC,PSE/JET,SEMKO,VDE
0.335"长x0.157"宽x0.315"高(8.50mmx4.00mmx8.00mm)
径向,盒式
SF-1206F300-2SF-1206F300-2Bourns
伯恩斯(邦士)
32VDC 3A
数据手册

现货:0

¥0.931

立即询价
板安装(不包括管筒式)
3A
32V
-
快速
UL
0.122"长x0.061"宽x0.024"高(3.10mmx1.55mmx0.60mm)
1206(3216公制)
SF-1206F500-2SF-1206F500-2Bourns
伯恩斯(邦士)
24VDC 5A
数据手册

现货:0

¥0.637

立即询价
板安装(不包括管筒式)
5A
24V
-
快速
UL
0.122"长x0.061"宽x0.024"高(3.10mmx1.55mmx0.60mm)
1206(3216公制)
11W1600G11W1600GSkyGate
63VDC 1.6A
数据手册

现货:0

立即询价
-
1.6A
63V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.063"高(3.20mmx1.60mmx1.60mm)
1206(3216公制)
11W1500G11W1500GSkyGate
63VDC 1.5A
数据手册

现货:0

立即询价
-
1.5A
63V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.063"高(3.20mmx1.60mmx1.60mm)
1206(3216公制)
11W1250G11W1250GSkyGate
63VDC 1.25A
数据手册

现货:0

立即询价
-
1.25A
63V
-
-
-
0.126"长x0.063"宽x0.063"高(3.20mmx1.60mmx1.60mm)
1206(3216公制)
20N10k20N10kSkyGate
10A 125VAC
数据手册

现货:0

立即询价
-
10A
125V
-
-
-
-
插件
20N500020N5000SkyGate
5A 125VAC 250VAC
数据手册

现货:0

立即询价
-
5A
125V
-
-
-
-
插件
RF3101-000RF3101-000Littelfuse
力特
16VDC 2A
数据手册12

现货:0

立即询价
-
40A
16V
-
-
CSA,TUV,UL
0.179"长x0.128"宽(4.55mmx3.24mm)
1812(4532公制)
SCT1A XASCT1A XASkyGate
1A 250VAC
数据手册

现货:0

立即询价
-
1A
250V
-
-
-
0.157"直径x0.335"长(4.00mmx8.5mm)
插件